Wykonujemy wirtualne uruchomienie stacji i linii produkcyjnych w środowisku symulacyjnym, z wykorzystaniem fizycznych urządzeń, na przykład ze sterowników PLC.

Naszym klientom ofertujemy:

  • Weryfikację komunikacji pomiędzy sterownikiem PLC i urządzeniami peryferyjnymi,
  • Testowanie zaprogramowanego bezpieczeństwa (safety),
  • Wykrycie błędów na etapie projektu,
  • Skrócenie czasu związanych z wdrożeniem na obiekcie,
  • Zwiększenie wydajności prac.