Finalny etap związany z:

  • Optymalizacją przebiegu procesu,
  • Optymalizacją parametrów procesu,
  • Uruchomieniem linii w trybie automatycznym.