Wykonujemy konstrukcje dla szeroko pojętych systemów produkcji, urządzeń montażowych, narzędzi i systemów transportowych. Zawsze projektujemy w ścisłej współpracy z klientem i proponujemy najlepsze rozwiązania technologiczne. Nasi konstruktorzy pracują w AutoDesk Inventor, Solid Edge, Catia V5.
Naszym Klientom ofertujemy:

  • Przygotowanie rysunków projektu wykonawczego i powykonawczego,
  • Opracowanie nowych produktów zgodnie z wytycznymi Klienta, według obowiązujących norm,
  • Analiza wymagań Klienta pod względem funkcjonalności i wykonalności,
  • Dobór materiałów dla działu wykonawczego,
  • Nadzór na wykonaniem produktu,
  • Druk 3D projektu w pomniejszonej skali.